HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU

İrritable bağırsak sendromu (İBS) nedeni bilinmeyen, bağırsak hareketlerinde değişiklik ile karakterize fonksiyonel bir bağırsak hastalığıdır. İBS’nin toplumlarda görülme sıklığı %10-25 arasında değişiklik göstermektedir.Toplumun geniş bir kısmını etkilemesinin yanı sıra bazı hastalar semptomlarını normal kabul edip herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamaktadır. Yaşam tarzı değişikliği, ilaç tedavisi, psikolojik tedavi tedavinin temelini oluşturmaktadır.

Stresin veya duygusal gerilimin yüksek olduğu dönemlerde ortaya çıkan/şiddeti artan diyare (ishal) ve konstipasyon(kabızlık) gibi değişiklikler ile seyreder.

Beslenme Tedavisi:

Öncelikle semptomlara neden olan besinlerin çıkarılması gerekmektedir. Bunu belirlemek için sırasıyla semptoma neden olduğu düşünülen besinler çıkarılarak semptomlarda iyileşme olup olmadığına bakılmalıdır.

Yeterli sıvı alımı sağlanmalı, az ve sık beslenilmelidir. Gaz yapıcı besinler, gazlı içecekler, alkol, kafein içeren içecekler, acı baharatlar tüketilmemelidir. Çiğ sebze-meyve ve süt hastalarda semptomu artırdığı için kontrollü verilmelidir.

Fodmap diyeti de İBS için önerilmektedir. Barsak bakterileri tarafından fermante edilebililen OligoDİMonoAkkarid ve Polyollerin diyetten uzaklaştırılmasıdır. Bu şekilde semptonların azalacağı düşünülmektedir.

Diyet posası tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Diyet posasının çoğu hastada semptomları arttırdığı bulunmuştur.

Bir  çalışmada,  fermente  süt  ürünlerinde bulunan bir probiyotik olan Bifidobacterium animalis DM 173010 türünün İBS hastalarında 6 aylık kullanımı sonucunda yaşam kalitesini arttırdığı, haftada üçten az dışkılama sıklığı olan bireylerde dışkılama sıklığını arttırdığı  saptanmıştır.

Hem  prebiyotik  hem  probiyotik  içeren  bir  ürün kullanılarak  yapılan  4  hafta  süren  bir  çalışmada, hastaların  yaşam  kalitesi  (SF-36)  skorları  kontrol grubuna göre daha yüksek bulunurken, şişkinlik ve gaz şikayetlerinde de azalma saptanmıştır. Bu  etkinin  pro-  ve  prebiyotiklerin enfeksiyon karşıtı ve bağışıklık düzenleyici etkilerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Vitamin D eksikliğinin anksiyete, depresyon ve fibromiyalji hastalarında daha yaygın olduğu, İBS hastalarında bu sıklığın daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca İBS semptomlarını şiddetlendiren depresyon, D vitamini eksikliği durumunda daha yaygın olarak görülmektedir. Tüm bu mekanizmalar göz önünde bulundurulduğunda Vitamin D takviyesinin İBS semptomlarını iyileştirmede etkili olabileceği düşünülmektedir.

Not: Bu yazı İBS hakkında bilgilendirmek için yazılmıştır. İBS tanısı aldıysanız diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi doktor ve diyetisyen kontrolünde olmanız gerekmektedir.