ANNE SÜTÜ YETERLİLİĞİ VE EK GIDA(TAMAMLAYICI BESLENME)

Anne sütü ile beslenme yenidoğanın gelişmesi, sağlığının korunması ve sürdürülmesi için son derece gerekli ve önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF her bebeğin doğumdan itibaren 6 aylığa kadar tek başına anne sütü ile beslenmesini, bundan sonra da ek besinlerle birlikte olmak koşuluyla en az 2 yaşına kadar anne sütüyle beslemenin devam ettirilmesini önermektedirler. Bebeklerin ilk aşısı, anne sütüdür. Şimdi bunları söyledikten sonra bebeğine isteyip, araştırıp, uğraşıp süt veremeyen annelerim sakın üzülmesin. Bu yazı sadece emziren anneleri ve gebeleri bilgilendirmek ve geleneksel yöntemleri sorgulamaları, araştırmaları için derlenmiştir.

6. Aydan Önce Tamamlayıcı Besin

Annelerin ilk altı ayda bebeklerini sadece anne sütüyle beslememeleri ve erken dönemde ek gıdalara geçmelerinde en önemli neden, sütünün yetersiz olduğu düşüncesidir. Her kadın iki bebek büyütecek kadar süt üretme kapasitesine sahip olmasına rağmen, araştırmalar sütünün yetmediğini düşünen annelerin oldukça fazla olduğunu göstermektedir.

Yapılan araştırmalarda anne sütü ile birlikte herhangi bir sıvı ile beslenenlerde, sadece anne sütü ile beslenenlere nazaran ishal sıklığının 3 kat kadar arttığı gösterilmiştir. Bu risk anne sütü ile birlikte mama ile beslenenlerde 13 kat, sadece mama ile beslenenlerde ise 17 kat artmaktadır.

Anne sütüne ilave olarak ek besin başlamak için verilen bu karar bebeğin yetersiz tartı alımına göre değil, annenin öznel hisleri ile verilmiş bir karar idi. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin de ilk 3 ay hızlı kilo aldıkları, 4-6 ay arasında ise kilo alımının yavaşladığı da göz önünde bulundurulduğunda, sağlık personelinin bebeğin takibinde yeterli kilo alımı olduğunu vurgulaması, anneyi sadece anne sütü verme konusunda cesaretlendirmesi, anne sütü azalmış ise de bunu arttırma yönünde destek olması önem kazanmaktadır.

Annenin beslenmesine bağlı olarak farklı tatların anne sütüne geçtiği, bebeğin de bu şekilde farklı tatlarla tanıştığı bilinmektedir. Anne sütü alan bebeklerin tamamlayıcı beslenme döneminde yeni besinleri daha kolay kabul ettiği görülmektedir. Bu nedenle anne sütü veren annelerin bebeklerini yeni tatlara alıştırmak için tamamlayıcı beslenmeye başlamaları gerekmediği de anneye anlatılmalıdır.

Anne Sütünün Yeterliliği

‘Bebeğim doymuyor. Mama vermeye başlamalıyım.’

‘Yeterince sütüm gelmiyor. Ek gıdaya geçmeliyiz.’

Yukarıdakiler için çözüm sütün yeterlilik göstergesi:

Bebek günde 5-6 defa idrar yapıyorsa, günde 1-2 defa kaka yapıyorsa, mutlu ise, tartı kontrollerine gittiğinde yeterli kilo alıyorsa (ortalama ayda 500 gram ) anne sütü yetiyor demektir. Kilo alımı bebekler arasında farklılık gösterebilir. Eğer aksi bir durum söz konusu ise 6 aydan önce mamaya ve sonrasında ek gıdaya geçilmelidir. Ancak 6 aydan önce ek gıdaya başlanması bebeğinizin var olan/artabilecek anne sütünü istememesi, anne sütünden yararlanma oranının düşmesi demektir.

Annelerin doğumdan itibaren bebeklerini anne sütü ile beslemeyi seçtikleri görülmekteyken, ilerleyen aylarda anneler tamamen sezgilerine dayanarak anne sütünün yetmediği, bebeklerinin doymadıkları duygusuna kapılmaktadırlar. Özellikle ilk 6 aydaki çocuk sağlığı izlemlerinde normal gelişim gösteren bebeklerin annelerine, annenin sütünün bebeğin gelişimi için yeterli olduğu mutlaka belirtilmeli, anneler bebeklerini sadece anne sütü ile besleme konusunda desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir. Yapılan çalışmalarda, ek besinlerin erken dönemde başlanmasının anne sütü verme sıklığı ve süresi üzerinde olumsuz etki yaptığı gösterilmiştir.

Bebeğinizin büyüme gelişme geriliği yok ve kilo alımı normal ise doktorunuza da danışarak anne sütü vermeye devam edin. Kendinize süt verme, bebeğinizi besleme konusunda güvenin.

Sonuç olarak bebeğinize anne sütü vermeniz oldukça önemlidir. Özellikle doğumdan sonraki yarım saat içerisinde emzirmeniz sütünüzü arttıracaktır. Duyduğunuz her şeyi denemeyin, doktorunuza danışın. Mümkün olduğu kadar 6 ay boyunca emzirin ve tamamlayıcı gıdayla beraber 2 yaşına kadar devam ettirin. Çeşitli nedenlerden mümkün olmuyorsa en önemlisinin bebeğinizin ve sizin sağlığınız olduğunu unutmayın.