Gece Yeme Sendromu

Gece Yeme Sendromu

Gece yeme sendromu ilk kez Stunkard (1955) tarafından tedaviye dirençli obezite hastalarında tanımlanmıştır. Tanı ölçütleri incelendiğinde, sabahları ortaya çıkan anoreksinin; kahvaltının atlanması veya oldukça az miktarda yenmesinin (örneğin kahve veya meyve suyu), akșam hiperfajisinin (aşırı yeme eğilimi); günlük toplam kalorinin en az %25’inin akșam yemeğinden sonra alınmasının, insomnia veya uykusuzluğun ise haftada 3 veya dahaHakkında daha fazlasını oku Gece Yeme Sendromu[…]